BEZPLATNÝ ODBER

Ku každej komerčnej objednávke po spustení výroby sa zaväzujeme vyrobiť extra 15% kusov ochranných rúšok naviac. Tie budú distribuované organizáciam zaradeným do programu “Bezplatný odber”. 

RÚŠKA AKO DAR

K objednaným rúškam v rámci predobjednávok prináležia aj ďalšie, ktoré môže objednávateľ za cenu poštovného darovať vo svojom mene organizácii podľa vlastného výberu, prípadne ak žiadnu nezvolí, budú distribuované v rámci programu “Bezplatný odber”.

  • Organizácie pre bezplatný odber nadprodukcie štandardných jednorázových ochranných rúšok môžu byť iba neziskové organizácie, detské domovy, domovy sociálnych služieb a iné prevádzky verejného významu s prihliadnutím na nekomerčný aspekt, alebo domácnosti a jednotlivci v ťažkej ekonomickej situácii. Pre bezplatný odber je nutné byť registrovaným na stránkach projektu, mať priradený affiliate kód a ten aktívne zdieľať v rámci možností.
  • Zasielanie bezplatných štandardných jednorázových ochranných rúšok, bude prebiehať raz týždenne alebo podľa stavu komerčných objednávok.
  • Rozdelenie počtu 15% charitatívnej nadprodukcie bezplatných štandardných jednorázových ochranných rúšok medzi organizácie bude prebiehať podľa dopytu od organizácií a podľa pravidiel spravodlivého delenia.
  • Všetky počty zaslaných bezplatných štandardných jednorázových ochranných rúšok spolu s organizáciami kam boli zaslané, budú uvedené na stránke projektu.