Úvod

Súčasná situácia s ochorením COVID-19 je naozaj kritická. Pravdou je, že niektoré krajiny podcenili hrozbu tohto ochorenia a dostali sa do situácie, ktorú im nik nezávidí. V súčasnej chvíli je zbytočné, ale najme neskoro hľadať vinníka zodpovedného za vzniknutú situáciu.

Hrozba je medzi nami a naplno ukazuje svoju tvár. Vlastnosti vírusu SARS-CoV-2, jeho nákazlivosť a smrteľnosť ochorenia, ktoré  spôsobuje, nás vyhnali zo zamestnaní a normálneho života. Zodpovednejší z nás sa všemožne vyhýbajú zbytočným kontaktom s inými ľudmi a dokonca aj so svojimi blízkymi. Zákernosť vírusu je veľká a jeho účinky na staršiu generáciu neraz rozdelili rodičov a ich deti. Neostáva než bojovať.

Asi najočakávanejším riešením proti tejto hrozbe je liek – vakcína a s ňou spojená celosvetová vakcinácia. V tomto prípade sa ale jedná o čas, ktorý nemáme. Len samotný výskum a schvaľovanie sa odhaduje na 12 mesiacov. Potom ju ešte treba vyrobiť a použiť. Niekoľko miliárd vakcín … Do doby než sa podarí tento plán, nám neostáva nič iné, len dodržiavať hygienické a bezpečnostné pravidlá.

Jedným z tých pravidiel je aj nosenie ochranných rúšok. Tieto jednorázové rúška, ktoré používajú napríklad chirurgovia pri svojej práci boli donedávna bežnou súčasťou lekárni a iných špecializovaných predajní. Dnes ale nie sú. Nahradili sme ich podomácky vyrobenými rúškami z textílii. Ich účinnosť je ale otázna. Preto sme sa rozhodli založiť tento projekt na báze verejného prísľubu a ak bude úspešný, postavíme a sprevádzkujeme plnoautomatickú výrobnú linku na výrobu týchto rúšok.

Situácia na trhu

Pre ľudstvo dnešnej doby je príznačné, že sa bezhlavo ženie za ziskom nehľadiac na spúšť, ktorú za sebou zanecháva. Je to pandémia azda väčšieho rozsahu ako samotný COVID-19. Každý cent sa počíta. Je až smiešne ako sa tento postoj môže vypomstiť. Kvôli znižovaniu nákladov sa značná časť celosvetovej produkcie presunula do Číny. Ako všetci vieme, na prelome rokov 2019 a 2020 vypukla práve v tejto krajine, ako prvej na svete nákaza COVID-19. Nie je namieste súdiť ako a prečo. Dôsledok je ale taký aký je. Táto situácia zastavila časť krajiny na niekoľko týždňov, čo okrem zvýšenia dopytu po jednorázových rúškach, značne obmedzilo ich výrobu, a to následne zákonite viedlo k ich nedostatku. Nedostatok bol taký veľký, že Čína ako najväčší výrobca rúšok na svete bola istú dobu odkázaná na import a pomoc iných krajín, to viedlo k úbytku tohto produktu v celosvetovom meradle.

Nákaza preniesla do iných krajín sveta v čase, kedy asi najzákladnejší ochranný prostriedok nebol k dispozícii.Viedlo to k raketovému nárastu ceny. Ale najmä k akútnemu nedostatku. Momentálna je situácia taká, že pokiaľ si krajiny samé nezabezpečia výrobu, nebudú mať zabezpečenú stabilitu, kvalitu a cenu jednorázových ochranných rúšok. Preto táto iniciatíva.

Ďalším závažným problémom je nedostatok tovaru na výrobu týchto jednorázových ochranných rúšok. Aj keby sme v Európe mali výrobné kapacity, nebolo by z čoho vyrábať. Veta „there is no Meltblown for export from China“, od inak veľmi príjemnej obchodníčky na online portáli, hovorí za všetko. V rámci znižovania nákladov sme presunuli túto výrobu na východ (Čína, India, Indonézia). A vyzerá, že celú. Neostáva teda nič iné, len zabezpečiť výrobu nie len rúšok, ale aj materiálu na ich výrobu.

Technická realizácia

Jednorázové ochranné rúška sa skladajú z troch vrstiev. Vonkajšia a vnútorná vrstva sú, čo sa týka materiálu rovnaké. Jedná sa o materiál „Spunbond“. Tento materiál, podobný goetextílii, zabezpečí odolnosť rúška voči vode a jeho mechanické vlastnosti, v neposlednom rade aj vzhľad. Vnútorná vrstva je z materiálu „Meltblown“. Funkcia tohto materiálu je filter. Áno, je to táto časť, ktorá odlišuje tento typ rúška od podomácky vyrobeného. Je schopný zachytiť až 99,3% malých čiastočiek a v súčinnosti s ďalšími dvoma vode odpudivými vrstvami tak vytvára ideálnu ochranu nosa a úst proti kvapôčkovým infekciám.

Zariadenie na výrobu rúšok bude pozostávať z troch strojov na výrobu všetkých troch vrstiev. Prvý stroj spracováva Polypropylén, ktorého je na trhu v Európe dostatok. Výstupom budú kotúče už spomínaného materiálu. Ďalším uzlom vo výrobnej linke bude stroj na tvarovanie a lepenie (zváranie) rúška. Tento stroj v podstate vyrobí celé rúško bez gumičiek. Nasleduje stroj na osádzanie a lepenie (zváranie) gumičiek. Po tomto stroji úž prichádza na rad balenie a expedícia. Pre výrobu je nutné dodržať normu EN 14 863.

Plán výroby je nasledovný a je časovaný od momentu vyzbierania minimálnej sumy:

• Výroba a inštalácia stroja na „Spunbond“ horná vrstva. Doba trvania 6 – 8 týždňov
• Výroba a inštalácia stroja na „Spunbond“ spodná vrstva. Doba trvania 6 – 8 týždňov
• Výroba a inštalácia stroja na „Meltblown“ stredná filtračná vrstva. Doba trvania 6 – 8 týždňov
• Výroba a inštalácia stroja na tvarovanie rúška. Doba trvania 6 – 7 týždňov
• Výroba a inštalácia stroja na lepenie gumičiek. Doba trvania 7 – 8 týždňov

Všetky tieto procesy bežia paralelne.

Po siedmich týždňoch od začiatku projektu začne ladenie jednotlivých uzlov ako aj celku.
Predpokladaný čas na ladenie je 1 – 2 týždne. Po tomto čase môže začať samotná výroba.

Ekonomická realizácia a benefity

Pre potreby financovania projektu bola zvolená forma crowdfundingovej kampane s predobjednávkou tovaru. Predobjednávku môže vykonať ako fyzická tak aj právnická osoba. Zmyslom predobjednávky je poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu projektu a získať zato jednorázové rúška v zvýhodnených cenách ako aj zľavy na ďalšie objednávky. 

V rámci sociálnej spolupatričnosti taktiež ponúkame predobjednávateľom možnosť darovať ďalšie rúška,
ktoré získajú k predobjednávke, a to organizácii podľa vlastného výberu.

Keďže výroba rúšok by nebola možná bez pomoci celej spoločnosti, dávame verený prísľub že ku každej budúcej komerčnej zákazke po dobu pandémie vyrobíme ďalších 15% kusov rúšok ktoré budeme následne distribuovať medzi organizácie, ktoré ich najviac potrebujú.